Topbillede med logo

Detaljer for Den Jyske Sparekasse
- Familie 4, Ejer, 800.000 - 1.150.000 kr.

Den valgte type husstand er bl.a. defineret af størrelsen på ind- og udlån. Her ser du priserne for det pengeinstitut, du har udvalgt. Øverst i skemaet vælger du, om du vil se pengeinstituttets laveste eller højeste pris. I den næste boks kan du skifte til et andet pengeinstituts oplysninger.

Priserne afhænger også af forbruget af serviceydelser. Der er angivet et standardforbrug. Dette kan du tilpasse dit eget forbrug.

Tilbage til oversigt
Information Information
Information Ind- og udlån Beløb (kr.) Rente
sats (%)
Rente
omk. (kr.)
Stift. omk.
pr. år (kr.)
Stift. omk.
i alt (kr.)
Off. udg.
pr. år (kr.)
Off. udg.
i alt (kr.)
Lønkonto med kredit-30.000 2,800840 00 00
Bilfinansiering-250.000 2,8007.000 00 00
Boligfinansiering-100.000 2,8002.800 1.2006.000 1.4727.360
Opsparing uden binding100.000 2,800-2.800 00 00
Subtotal (kr.): 7.8401.2001.47210.512
Information Serviceydelser Angiv
forbrug
Stykpris
(kr.)
Samlet pris
pr. år (kr.)
Bemærkninger
0,00 0,00
150,00 300,00
0,00 0,00
150,00 150,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5,00 60,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Subtotal (kr.):510510


Bemærk: Er der ændret på forbruget af serviceydelser, kan prisen på denne side afvige fra prisen på sammenligningssiden, hvor det er standardforbruget, der danner sammenligningsgrundlag.

I alt laveste pris (kr.)11.022
I alt gennemsnitspris (kr.)11.022
I alt højeste pris (kr.)11.022
Den valgte husstand

Bolig
Ejer

Voksne
2

Børn
2

Årlig indkomst før skat
800.000 - 1.150.000 kr.

Markedsværdi af bolig
3.400.000 kr.

Værdipapirer i egen bank
0 kr.

Pensionopsparing i egen bank
500.000 kr.

Forsikringsprodukt købt i bank
Nej

Realkreditprodukt købt i bank
Ja: 1.800.000 kr.

Børneopsparing
36.000 kr.Ind- og udlånsprodukter

Lønkonto med kredit
-30.000 kr.

Bilfinansiering
-250.000 kr.

Boligfinansiering
-100.000 kr.

Forbrugsfinansiering
0 kr.

Lønkonto
0 kr.

Opsparing uden binding
100.000 kr.Serviceydelser

Evt. pakke
1 (pr. år)

Visa/Dankort
2 (pr. år)

Debitkort
0 (pr. år)

Mastercard/Andet internationalt kreditkort
1 (pr. år)

Net/Web/mobilbank
2 (pr. år)

Udbetaling via automat i eget institut
2 (pr. måned)

Udbetaling via automat i andet institut
1 (pr. måned)

Indbetalingskort via netbank
3 (pr. måned)

Betalinger via Betalingsservice
3 (pr. måned)

Overførsler mellem egne konti
4 (pr. måned)

Overførsler til andet institut
2 (pr. måned)

Bemærkninger fra Den Jyske Sparekasse

Den Jyske Sparekasse foreslår finansiering via DJS Prioritetslån på 380.000 kr.  med ejerpantebrev i boligen.

Opsparingen på kr. 100.000 placeres på Prioritetsindlånskontoen for at opnå højere forrentning af beløbet (rentesats svarende til udlånsrenten for DJS Prioritetslån).

 Mere information

Læs mere på Den Jyske Sparekasses egen hjemmeside

Vis Højeste / Laveste
Du kan her vælge at se højeste eller laveste pris for modelhusstanden. Forskellen vil typisk afspejle forhold omkring husstandene, som ikke er beskrevet (f.eks. husstandens jobsituation) eller områder, der ikke er beskrevet detaljeret (f.eks. omfanget af sikkerhedsstillelse og friværdi).
Hvis pengeinstituttet har faste priser for pågældende modelhusstand, vil der ikke være forskel på de topriser.
Vælg pengeinstitut
Her kan du vælge at se detaljer for et andet pengeinstitut.
I dette felt fremgår de samlede omkostninger forbundet med ind- og udlån.

Rente: Der er her tale om den effektive årlige rente, hvorfor renten kan afvige fra det forventede.

Stift. omk: Eventuelle stiftelsesomkostninger i forbindelse med oprettelse. Disse omkostninger fordeles over 5 år, da en kredit eller et lån antages at løbe over 5 år.

Off. udg.: Offentlige udgifter i forbindelse med f.eks. tinglysning af lån. Fordeles også over 5 år.

Se i øvrigt instituttets bemærkninger nederst.
Angiv forbrug
Det er muligt at tilpasse modelhusstandenes forbrug af serviceydelser.

Samlet pris pr. år
Da forbruget af en række serviceydelser er opgjort pr. måned, er der ganget med 12 for at finde prisen på det årlige forbrug.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her