Topbillede med logo

Hvad er Pengepriser.dk?

Pengepriser.dk er en prisportal, som giver forbrugeren mulighed for at sammenligne priser i en række danske pengeinstitutter. Udover at kunne sammenligne enkelte produkter kan man på Pengepriser.dk sammenligne priser for hele husstande. Husstandene er sammensat efter en række faktorer, der har betydning for, hvordan pengeinstitutterne prissætter deres ydelser. Det er faktorer som indkomst, formue, forretningsomfang og hvilken sikkerhed der er i boligen. 

Det enkelte pengeinstituts placering på sammenligningssiden afgøres alene af pengeinstituttets priser. 

Det er det enkelte pengeinstitut, som er ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er rigtige. Oplysningerne opdateres løbende. Priserne på Pengepriser.dk er derfor de aktuelle satser hos de deltagende pengeinstitutter.

Hvad kan Pengepriser.dk hjælpe mig med?
Pengepriser.dk kan give dig en indikation af, hvilket pengeinstitut der er billigst, når det gælder et enkelt produkt eller en husstand, der minder om din. Priserne er altså ikke et præcist tilbud. For at få nærmere oplysninger om hvilke prisvilkår der vil gælde for dig, skal du henvende dig til det enkelte pengeinstitut.

Hvem deltager i Pengepriser.dk?
Pengepriser.dk indeholder 26 pengeinstitutter. Det er en betingelse for deltagelse på Pengepriser.dk, at pengeinstituttet udbyder produkter og serviceydelser, som kan imødekomme mindst én modelhusstands behov.

Hvem står bag Pengepriser.dk?
Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark står bag Pengepriser.dk. 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation, der varetager alle forbrugeres interesser over for erhvervsliv og myndigheder.

Finans Danmark er interesseorganisationen for banker, realkreditinstitutter, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde. Hjemmesidens drift er finansieret af Finans Danmark, der også løbende kontrollerer hjemmesidens indhold, samt de priser som pengeinstitutterne oplyser.

Personlige oplysninger
Pengepriser.dk registrerer eller opbevarer ikke personlige oplysninger, men anvender en midlertidig cookie til at huske brugerens oplysninger, mens brugeren er på Pengepriser.dk. Cookien indeholder ingen personlige data og slettes, når browservinduet lukkes. 

Vælger brugeren imidlertid at afkrydse boksene "Husk valgte...", vil brugerens valg blive gemt i en cookie, der ikke slettes, når browservinduet lukkes, således at værdierne kan hentes ind næste gang, brugeren besøger Pengepriser.dk
​​​​​​​​​​

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her