Topbillede med logo

Hvad er Pengepriser.dk?

Pengepriser.dk er en prisportal, som giver forbrugerne mulighed for at sammenligne priser i danske pengeinstitutter. Udover at kunne sammenligne enkelte produkter, kan man på Pengepriser.dk sammenligne priser for hele husstande. Der er taget hensyn til en række faktorer, der har betydning for, hvordan pengeinstitutterne prissætter deres ydelser. Det er faktorer som indkomst, formue, forretningsomfang og hvilken sikkerhed, der er i boligen.

Det enkelte pengeinstituts placering på sammenligningssiden afgøres alene af pengeinstituttets priser.

Det er det enkelte pengeinstitut, som er ansvarlig for, at de indtastede oplysninger er rigtige. Oplysningerne opdateres løbende, når pengeinstitutterne ændrer deres priser. Priserne på Pengepriser.dk er derfor de aktuelle satser hos de deltagende pengeinstitutter.

Pengepriser.dk indeholder 27 pengeinstiutter. Det er prisen, som er afgørende for, hvem der kommer på listen over de billigste pengeinstitutter.

Hvad kan Pengepriser.dk hjælpe mig med?
Pengepriser.dk kan give dig en indikation af, hvilket pengeinstitut, der er billigst, når det gælder et enkelt produkt eller en husstand, der minder om din. Priserne er altså ikke et præcist tilbud. For at få nærmere oplysninger om, hvilke prisvilkår der vil gælde for dig, skal du henvende dig til det enkelte pengeinstitut.

Hvem deltager i Pengepriser.dk?
Det er en betingelse for deltagelse på Pengepriser.dk, at pengeinstituttet udbyder produkter og serviceydelser, som kan imødekomme mindst én modelhusstands behov.

Det er op til det enkelte pengeinstitut, om det vil deltage på Pengepriser.dk. Deltagerne på siden betaler ikke for at være der.

Hvem står bag Pengepriser.dk?
Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark står bag Pengepriser.dk. Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation, der varetager alle forbrugeres interesser overfor erhvervsliv og myndigheder. Forbrugerrådet Tænk tager del i samfundsdebatten, foretager undersøgelser og udgiver forbrugermagasinet Tænk.
Hjemmesidens drift er finansieret af Finans Danmark, der også løbende kontroller hjemmesidens indhold, samt de priser som pengeinstitutterne oplyser.

Finans Danmark er en interesseorganisation for penge- og realkreditinstitutter i Danmark, dvs. realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker. Finans Danmark er bl.a. aktiv i samfundsdebatten, høringspart i lovgivningen og deltager i forskellige udvalg og råd. Finans Danmark finansierer udvikling og drift af pengepriser.dk

Personlige oplysninger
Pengepriser.dk registrerer eller opbevarer ikke personlige oplysninger, men anvender en midlertidig cookie til at huske brugerens oplysninger, mens brugeren er på Pengepriser.dk. Cookien slettes, når brugerens browser afsluttes.

Vælger brugeren imidlertid at afkrydse boksene "Husk valgte...", så vil brugerens valg blive gemt i en cookie, der ikke slettes, når browseren afsluttes, således at værdierne kan hentes ind næste gang brugeren besøger Pengepriser.dk
​​​​​​​​​

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her