Topbillede med logo

De 25 mest fordelagtige satser for det valgte produkt
- Billån

Her kan du sammenligne de 25 pengeinstitutter, der vil være mest fordelagtige afhængigt af dine valg. Som udgangspunkt vises de 25 mest fordelagtige pengeinstitutter, men øverst i skemaet kan du med "Vælg pengeinstitutter" udvælge de pengeinstitutter, du ønsker at sammenligne. Du kan også med "Vælg postnumre" vælge kun at sammenligne pengeinstitutter i bestemte postnumre.
I stedet for at se instituttets mest fordelagtige pris kan du vælge at se en gennemsnitspris, der er et gennemsnit af instituttets laveste og højeste pris.
Under skemaet kan du læse om forudsætningerne for priserne.
 
Information Vælg pengeinstitutter Information Vælg postnumre
Information Filter: Ung:   Særstatus:

Sorter efter: Laveste gennemsnitlige ÅOP | Laveste ÅOP

Side : 1 2 3 | alle

Prisvarianter Årlig Omkostning 
i Procent (ÅOP)
Gennemsnit
2% 4,5% 7% 9,5% 12%
Nykredit Bank
(Grønt VIP Billån)
Info  2,6%
Nykredit Bank
(VIP BilLån)
Info  3,4%
Lægernes Bank
(Billån med 40 pct. udbetaling)
Info  3,9%
Merkur Andelskasse
(Billån Elbil)
Info  4,6%
Nordea Danmark
(Billån med sikkerhed)
Info  5,0%
Swedbank
(Billån - Udbetaling minimum 30 %)
Info  5,0%
Danske Andelskassers Bank
(Lokallån Bil o/20% udbetaling)
Info  5,3%
BankNordik
(Billån)
Info  5,4%
Salling Bank
(Billån)
Info  5,4%
Merkur Andelskasse
(Billån energiklasse A+++ til A)
Info  5,7%
2% 4,5% 7% 9,5% 12%
Forklaring til skemaet Bemærkninger til produktet
Med udgangspunkt i pengeinstituttets lån, tages her højeste og laveste rentesats. Herefter kan der beregnes en årlig omkostning i procent (ÅOP).

Såfremt instituttet anvender faste priser for det pågældende produkt, vil der ikke være forskel på højeste og laveste ÅOP.

Hvert institut kan optræde op til tre gange i sammenligningen, da det enkelte institut kan have varianter af det enkelte produkt. Yderligere oplysninger om det enkelte instituts produkt kan findes under 'Info'.

Gennemsnitspriserne er blot et gennemsit af højeste og laveste ÅOP.

Sammenligningen tager udgangspunkt i alle kunder, der har pågældende produkt. De anførte satser omfatter derfor også kunder, der har mere end end ét produkt i pågældende institut.

Der er forskel i de faktiske rentesatser på de billån, som kunderne tilbydes. Renten afhænger blandt andet af, om der er stillet sikkerhed for lånet, lånets størrelse, bilens alder og løbetiden samt en række andre forhold – herunder låntagers økonomi og samlede engagement i pengeinstituttet. Der kan derfor være stor forskel på højeste og laveste rente på billån.

I beregningen af ÅOP for billån (se venstre side) tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger:

• Annuitetslån: 200.000 kr. (samlet kreditbeløb)
• Løbetid: 7 år.
• Etablering af et nyt løsørepantebrev på det samlede kreditbeløb plus stiftelsesomkostninger.


Bemærk: ÅOP beregnes før skat

Information
Lånet etableres i Nykredit Leasing, men formidles af Nykredit Bank. Renten består af referencerenten Civor 3m (3-måneder), samt et rentetillæg, der fastsættes på lånoptagelsestidspunktet. Lånets rente fastsættes månedligt på baggrund af Cibor 3m på faktureringsdatoen. Forudsætter en udbetalingsprocent på 20 pct. Lånet tilbydes til el-, brint- og hybridbiler.

Information
Lånet etableres i Nykredit Leasing, men formidles af Nykredit Bank. Renten består af referencerenten Civor 3m (3-måneder), samt et rentetillæg, der fastsættes på lånoptagelsestidspunktet. Lånets rente fastsættes månedligt på baggrund af Cibor 3m på faktureringsdatoen. Forudsætter en udbetalingsprocent på 20 pct.

Information
Kun medlemmer af Lægernes Pension, lægestuderende samt deres husstand kan blive kunder i Lægernes Bank. Kræver Nemkonto med lønindgang i Lægernes Bank.
Der tages ikke pant i bilen, men der skal noteres en B-deklaration.

Information
Forudsætter udbetaling på mindst 20% og i udgangspunktet kaskoforsikring.

Sikkerhed:
Ejerpantebrev (BIL) 212.816 kr.

Etableringsomk.:
Merkur - 7.006 kr.
Offentlige afgifter - 5.810 kr.

Andelstegning:
Forudsætter kunden er andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover 100.000 kr. - dog maksimalt 30.000 (kursværdi). Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af indskydergarantifonden

Information
I ÅOP er medregnet et gebyr på 995 kr. for panthaver deklaration til forsikringsselskabet.

Information
Udbetaling minimum 30 % af bilens værdi.

Etablering af Ejerpantebrev (Bil) på kr. 200.000

Information
Der er krav om kaskoforsikring og panthaverdeklaration samt krav om helkundeforhold i Andelskassen. Forudsætter almindelig kreditvurdering.
Lånets løbetid afhænger af bilens alder. Lånet udbydes på de angivne vilkår indtil videre. Vi forbeholder os retten til at trækket tilbuddet tilbage uden yderligere varsel.

Information
Gælder for kunder i Nordik360Premium

Information
Midlertidigt tilbud. Prisen afhænger af kundens individuelle forhold, herunder økonomiske situation, sikkerhed, forretningsomfang. Krav om helkundeforhold og 20% udbetaling.

Information
Forudsætter udbetaling på mindst 20% og i udgangspunktet kaskoforsikring.

Sikkerhed:
Ejerpantebrev (BIL) 212.816 kr.

Etableringsomk.:
Merkur - 7.006 kr.
Offentlige afgifter - 5.810 kr.

Andelstegning:
Forudsætter kunden er andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover 100.000 kr. - dog maksimalt 30.000 (kursværdi). Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af indskydergarantifonden

Andre produkter

Lån:
Opsparing:
Ordliste 
Hvis du støder på ord, du ikke helt forstår, kan du hente hjælp i ordlisten, som forklarer forskellige begreber og fagudtryk.
Se ordliste
Klik her for at vælge op til 25 specifikke pengeinstitutter du ønsker at sammenligne på baggrund af den valgte modelhusstand.
Vælg postnumre og få vist en sammenligning af de pengeinstitutter, der har en filial i disse postnumre.
Bemærk at internetbanker uden mulighed for kasseekspedition og/eller rådgivning ikke indgår, når der udvælges efter postnummer.
Klik her for at til- eller fravælge pris rettet mod unge og/eller garanter/aktionærer.
Ved erhvervelse af aktierne/garantbeviserne/ andelshaverbeviserne for at opnå særlige vilkår indgår omkostningerne ved erhvervelsen ikke i ÅOP-beregningen.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her