Topbillede med logo

De 25 mest fordelagtige satser for det valgte produkt
- Lønkonto med kredit

Her kan du sammenligne de 25 pengeinstitutter, der vil være mest fordelagtige afhængigt af dine valg. Som udgangspunkt vises de 25 mest fordelagtige pengeinstitutter, men øverst i skemaet kan du med "Vælg pengeinstitutter" udvælge de pengeinstitutter, du ønsker at sammenligne. Du kan også med "Vælg postnumre" vælge kun at sammenligne pengeinstitutter i bestemte postnumre.
I stedet for at se instituttets mest fordelagtige pris kan du vælge at se en gennemsnitspris, der er et gennemsnit af instituttets laveste og højeste pris.
Under skemaet kan du læse om forudsætningerne for priserne.
 
Information Vælg pengeinstitutter Information Vælg postnumre
Information Filter: Ung:   Særstatus:

Sorter efter: Laveste gennemsnitlige ÅOP | Laveste ÅOP

Side : 1 2 3 | alle

Prisvarianter Årlig Omkostning 
i Procent (ÅOP)
Gennemsnit
2% 5% 8% 11% 14%
Lægernes Bank
(Studiekonto med kredit)
Info  4,6%
Merkur Andelskasse
(Boligkredit (herunder andelsbolig))
Info  4,7%
Skjern Bank
(1825-studiekredit)
Info  5,0%
Danske Bank
(Kredit Studie)
Info  5,1%
Vestjysk Bank
(Studiekredit)
Info  5,6%
Sparekassen Kronjylland
(SparKron Ung, garant 5.000)
Info  5,6%
Sparekassen Kronjylland
(SparKron Løn)
Info  5,8%
Vestjysk Bank
(Løn & Kredit ung)
Info  5,9%
Vestjysk Bank
(Løn & Kredit)
  6,2%
Alm. Brand Bank
(Lønkonto med kredit)
Info  7,0%
2% 5% 8% 11% 14%
Forklaring til skemaet Bemærkninger til produktet
Med udgangspunkt i pengeinstituttets lån, tages her højeste og laveste rentesats. Herefter kan der beregnes en årlig omkostning i procent (ÅOP).

Såfremt instituttet anvender faste priser for det pågældende produkt, vil der ikke være forskel på højeste og laveste ÅOP.

Hvert institut kan optræde op til tre gange i sammenligningen, da det enkelte institut kan have varianter af det enkelte produkt. Yderligere oplysninger om det enkelte instituts produkt kan findes under 'Info'.

Gennemsnitspriserne er blot et gennemsit af højeste og laveste ÅOP.

Sammenligningen tager udgangspunkt i alle kunder, der har pågældende produkt. De anførte satser omfatter derfor også kunder, der har mere end end ét produkt i pågældende institut.
Der er forskel i de faktiske rentesatser på de lønkonti med kredit (eller kassekreditter), som kunderne tilbydes. Renten afhænger blandt andet af lånets størrelse og lånets løbetid samt en række andre forhold – herunder låntagers økonomi og samlede engagement i pengeinstituttet. Der kan derfor være stor forskel på højeste og laveste rente på en lønkonto med kredit. 

I beregningen af ÅOP for lønkonti med kredit (se venstre side) tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger:

• Stående lån: 50.000 kr.
• Løbetid: 5 år.
• Ingen sikkerhedsstillelse.

Bemærk: ÅOP beregnes før skat

Information
Tilbydes alene lægestuderende. Gratis netbank og gratis Visa/Dankort. Kreditmaksimum op til 50.000 kr.

Information
Kassekredit med pant i boligen.

I eksemplet er der taget udgangspunkt i en kredit på kr. 250.000 (samlet kreditbeløb) med 10 års løbetid.

Sikkerhed:
Kreditten forudsætter, at der kan etableres et ejerpant (herunder ejerpant ANDEL) 263.428 kr. inden for 60% af boligens værdi.

Etableringsomk.:
Merkur - 7.768 kr.
Offentlige afgifter - 5.660 kr.

Andelstegning:
Forudsætter kunden er andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover 100.000 kr. - dog maksimalt 30.000 (kursværdi). Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af indskydergarantifonden

Information
Kun for 18-25 årige, dog studerende til det fyldte 30.år. Max 50.000 kroner

Information
Med kundepakke Danske Hverdag+
Kreditten er tilknyttet en Danske Konto

Information
Studerende mellem 18 og 28 år (inkl.)

Information
Forudsætter kr. 5.000 i Garantkapital. Tilbydes unge mellem 18 og 28 år

Information
Forudsætter Kr. 30.000 i Garantkapital

Information
Unge mellem 18 og 28 år (inkl.)

Information
Pluskunde - Plus1500

Andre produkter

Lån:
Opsparing:
Ordliste 
Hvis du støder på ord, du ikke helt forstår, kan du hente hjælp i ordlisten, som forklarer forskellige begreber og fagudtryk.
Se ordliste
Klik her for at vælge op til 25 specifikke pengeinstitutter du ønsker at sammenligne på baggrund af den valgte modelhusstand.
Vælg postnumre og få vist en sammenligning af de pengeinstitutter, der har en filial i disse postnumre.
Bemærk at internetbanker uden mulighed for kasseekspedition og/eller rådgivning ikke indgår, når der udvælges efter postnummer.
Klik her for at til- eller fravælge pris rettet mod unge og/eller garanter/aktionærer.
Ved erhvervelse af aktierne/garantbeviserne/ andelshaverbeviserne for at opnå særlige vilkår indgår omkostningerne ved erhvervelsen ikke i ÅOP-beregningen.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her