Topbillede med logo

De 25 mest fordelagtige satser for det valgte produkt
- Boliglån (ejerbolig)

Her kan du sammenligne de 25 pengeinstitutter, der vil være mest fordelagtige afhængigt af dine valg. Som udgangspunkt vises de 25 mest fordelagtige pengeinstitutter, men øverst i skemaet kan du med "Vælg pengeinstitutter" udvælge de pengeinstitutter, du ønsker at sammenligne. Du kan også med "Vælg postnumre" vælge kun at sammenligne pengeinstitutter i bestemte postnumre.
I stedet for at se instituttets mest fordelagtige pris kan du vælge at se en gennemsnitspris, der er et gennemsnit af instituttets laveste og højeste pris.
Under skemaet kan du læse om forudsætningerne for priserne.
 
Information Vælg pengeinstitutter Information Vælg postnumre
Information Filter: Ung:   Særstatus:

Sorter efter: Laveste gennemsnitlige ÅOP | Laveste ÅOP

Side : 1 2 3 | alle

Prisvarianter Årlig Omkostning 
i Procent (ÅOP)
Gennemsnit
0% 2,5% 5% 7,5% 10%
Jyske Bank
(Jyske Renteloft (1,25%))
Info  1,2%
Jyske Bank
(Jyske Renteloft (2,00%))
Info  1,4%
Lægernes Bank
(Boliglån m/NEMKonto)
Info  3,7%
Djurslands Bank
(PrioritetslånPlus)
Info  3,9%
BankNordik
(Boliglån indenfor 80% belåning)
Info  4,2%
Sparekassen Thy
(Energilån)
Info  4,3%
Nykredit Bank
(Indenfor 80% af ejerboligens værdi, BoligBank 365)
Info  4,6%
Lægernes Bank
(Boliglån)
Info  4,9%
Salling Bank
(Boligfinansiering)
Info  5,2%
Merkur Andelskasse
(Boliglån, økologisk byggeri)
Info  5,3%
0% 2,5% 5% 7,5% 10%
Forklaring til skemaet Bemærkninger til produktet
Med udgangspunkt i pengeinstituttets lån, tages her højeste og laveste rentesats. Herefter kan der beregnes en årlig omkostning i procent (ÅOP).

Såfremt instituttet anvender faste priser for det pågældende produkt, vil der ikke være forskel på højeste og laveste ÅOP.

Hvert institut kan optræde op til tre gange i sammenligningen, da det enkelte institut kan have varianter af det enkelte produkt. Yderligere oplysninger om det enkelte instituts produkt kan findes under 'Info'.

Gennemsnitspriserne er blot et gennemsit af højeste og laveste ÅOP.

Sammenligningen tager udgangspunkt i alle kunder, der har pågældende produkt. De anførte satser omfatter derfor også kunder, der har mere end end ét produkt i pågældende institut.
Der er forskel i de faktiske rentesatser på de boliglån, som kunderne tilbydes. Renten afhænger blandt andet af, om der er stillet sikkerhed for lånet, lånets størrelse og løbetiden samt en række andre forhold – herunder låntagers økonomi og samlede engagement i pengeinstituttet. Der kan derfor være stor forskel på højeste og laveste rente på boliglån. 

I beregningen af ÅOP for boliglån (se venstre side) tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger:

• Annuitetslån: 250.000 kr. (samlet kreditbeløb) 
• Løbetid: 20 år.
• Etablering af et nyt ejerpantebrev/pantebrev på det samlede kreditbeløb plus stiftelsesomkostninger.


Bemærk: ÅOP beregnes før skat

Information
Renten fastsættes med udgangspunkt i CIBOR 3, som udgør basisrenten. Basisrenten har et loft på 1,25%. Lånet tilbydes også med 10 års indledende afdragsfrihed. Prisen afhænger af belåningsgrad. Prisen gælder for helårsboliger.

Information
Renten fastsættes med udgangspunkt i CIBOR 3, som udgør basisrenten. Basisrenten har et loft på 2,00%. Lånet tilbydes også med 10 års indledende afdragsfrihed. Prisen afhænger af belåningsgrad. Prisen gælder for helårsboliger.

Information
Kun medlemmer af Lægernes Pension, lægestuderende samt deres husstand kan blive kunder i Lægernes Bank. ÅOP er udregnet med omkostninger til ejerpantebrev på 70 pct. af lånets hovedstol.
Det er et krav at den ene låntager har sin NEMKonto i Lægernes Bank

Information
Ydes kun til realkreditlignende finansiering. Dvs. indenfor 80% af ejendommens værdi og mod sikkerhedsstillelse. Min. lån er 100.000.

Information
Til Nordik360Premium kunder. Belåning er indenfor 80%

Information
Lånet er til energibesparelser i boligen og kræver helkundeforhold.

Information
For BoligBank 365 kunder.

Information
Kun medlemmer af Lægernes Pension, lægestuderende samt deres husstand kan blive kunder i Lægernes Bank. ÅOP er udregnet med omkostninger til ejerpantebrev på 70 pct. af lånets hovedstol.

Information
Prisen afhænger af kundens individuelle forhold, herunder økonomiske situation, sikkerhed og forretningsomfang. Med fuld sikkerhed.

Information
Sikkerhed:
Ejerpant 263.428 kr.

Etableringsomk.:
Merkur - 7.768 kr.
Offentlige afgifter - 5.660 kr.

Andelstegning:
Forudsætter kunden er andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover 100.000 kr. - dog maksimalt 30.000 (kursværdi). Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af indskydergarantifonden

Andre produkter

Lån:
Opsparing:
Ordliste 
Hvis du støder på ord, du ikke helt forstår, kan du hente hjælp i ordlisten, som forklarer forskellige begreber og fagudtryk.
Se ordliste
Klik her for at vælge op til 25 specifikke pengeinstitutter du ønsker at sammenligne på baggrund af den valgte modelhusstand.
Vælg postnumre og få vist en sammenligning af de pengeinstitutter, der har en filial i disse postnumre.
Bemærk at internetbanker uden mulighed for kasseekspedition og/eller rådgivning ikke indgår, når der udvælges efter postnummer.
Klik her for at til- eller fravælge pris rettet mod unge og/eller garanter/aktionærer.
Ved erhvervelse af aktierne/garantbeviserne/ andelshaverbeviserne for at opnå særlige vilkår indgår omkostningerne ved erhvervelsen ikke i ÅOP-beregningen.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her