Topbillede med logo

De 25 mest fordelagtige satser for det valgte produkt
- Prioritetslån (ejerbolig)

Her kan du sammenligne de 25 pengeinstitutter, der vil være mest fordelagtige afhængigt af dine valg. Som udgangspunkt vises de 25 mest fordelagtige pengeinstitutter, men øverst i skemaet kan du med "Vælg pengeinstitutter" udvælge de pengeinstitutter, du ønsker at sammenligne. Du kan også med "Vælg postnumre" vælge kun at sammenligne pengeinstitutter i bestemte postnumre.
I stedet for at se instituttets mest fordelagtige pris kan du vælge at se en gennemsnitspris, der er et gennemsnit af instituttets laveste og højeste pris.
Under skemaet kan du læse om forudsætningerne for priserne.
 
Information Vælg pengeinstitutter Information Vælg postnumre
Information Filter: Ung:   Særstatus:

Sorter efter: Laveste gennemsnitlige ÅOP | Laveste ÅOP

Side : 1 2 3 | alle

Prisvarianter Årlig Omkostning 
i Procent (ÅOP)
Gennemsnit
0% 2% 4% 6% 8%
Nykredit Bank
(PrioritetsLån indenfor 80%, BoligBank 365)
Info  1,4%
Swedbank
(Prioritetslåm < 80 %)
Info  1,4%
Swedbank
(Prioritetslåm < 85 %)
Info  1,6%
Lægernes Bank
(Prioritetskredit)
Info  1,6%
Sparekassen Thy
(Prioritetslån, 0 - 60 %)
  1,8%
Jyske Bank
(Jyske Q4 Plus)
Info  1,9%
Nykredit Bank
(PrioritetsLån indenfor 80%, BoligBank 360)
Info  2,0%
Lægernes Bank
(Realboligkredit)
Info  2,6%
Arbejdernes Landsbank
(AL-Prioritet)
Info  2,7%
Sparekassen Kronjylland
(Prioritetslån)
Info  2,9%
0% 2% 4% 6% 8%
Forklaring til skemaet Bemærkninger til produktet
Med udgangspunkt i pengeinstituttets lån, tages her højeste og laveste rentesats. Herefter kan der beregnes en årlig omkostning i procent (ÅOP).

Såfremt instituttet anvender faste priser for det pågældende produkt, vil der ikke være forskel på højeste og laveste ÅOP.

Hvert institut kan optræde op til tre gange i sammenligningen, da det enkelte institut kan have varianter af det enkelte produkt. Yderligere oplysninger om det enkelte instituts produkt kan findes under 'Info'.

Gennemsnitspriserne er blot et gennemsit af højeste og laveste ÅOP.

Sammenligningen tager udgangspunkt i alle kunder, der har pågældende produkt. De anførte satser omfatter derfor også kunder, der har mere end end ét produkt i pågældende institut.
Der er forskel i de faktiske rentesatser på de prioritetslån, som kunderne tilbydes. Renten afhænger blandt andet af lånets størrelse og løbetiden samt en række andre forhold – herunder låntagers økonomi og samlede engagement i pengeinstituttet. Der kan derfor være stor forskel på højeste og laveste rente på prioritetslån.

I beregningen af ÅOP for prioritetslån (se venstre side) tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger:

• Samlet kreditbeløb: 250.000 kr.
• Løbetid: 20 år.
• Etablering af et nyt ejerpantebrev/pantebrev på det samlede kreditbeløb plus stiftelsesomkostninger.


Bemærk: ÅOP beregnes før skat

Information
PrioritetsLån gives indenfor 80% af den af Nykredit vurderede ejendomsværdi af en helårsbolig, ved fritidshuse gives det indenfor 75% af den af Nykredit vurderede ejendomsværdi. Forudsætter at lånet har tinglyst 1. prioritet i ejendommen.

Information
Kræver aktiv lønkonto i banken

Information
Kræver aktiv lønkonto i banken

Information
Inden for 80 pct. af boligens værdi.
Kun medlemmer af Lægernes Pension samt deres husstand kan blive kunder i Lægernes Bank. I årlige omkostninger er der regnet med, at der etableres et ejerpantebrev på 100 pct. af lånets hovedstol.
Det er et krav at den ene låntager har sin NEMKonto i Lægernes Bank

Information
Prisen afhænger af belåningsgrad. Prisen gælder for helårsboliger.

Information
PrioritetsLån gives indenfor 80% af den af Nykredit vurderede ejendomsværdi af en helårsbolig, ved fritidshuse gives det indenfor 75% af den af Nykredit vurderede ejendomsværdi. Forudsætter at lånet har tinglyst 1. prioritet i ejendommen.

Information
Inden for 80 pct. af boligens værdi.
Kun medlemmer af Lægernes Pension samt deres husstand kan blive kunder i Lægernes Bank. I årlige omkostninger er der regnet med, at der etableres et ejerpantebrev på 100 pct. af lånets hovedstol.

Information
Lånebeløb:
Laveste sats: 1.500.000 kr.
Højeste sats: 200.000 kr.
Løbetid 30 år.
Pant indenfor 50% af ejendomsværdi ved laveste sats og indenfor 50-70% af ejendomsværdi ved højeste sats.

Information
Renten er afhængig af ejerpantebrevets prioritetsmæssige placering i ejendommen.

Andre produkter

Lån:
Opsparing:
Ordliste 
Hvis du støder på ord, du ikke helt forstår, kan du hente hjælp i ordlisten, som forklarer forskellige begreber og fagudtryk.
Se ordliste
Klik her for at vælge op til 25 specifikke pengeinstitutter du ønsker at sammenligne på baggrund af den valgte modelhusstand.
Vælg postnumre og få vist en sammenligning af de pengeinstitutter, der har en filial i disse postnumre.
Bemærk at internetbanker uden mulighed for kasseekspedition og/eller rådgivning ikke indgår, når der udvælges efter postnummer.
Klik her for at til- eller fravælge pris rettet mod unge og/eller garanter/aktionærer.
Ved erhvervelse af aktierne/garantbeviserne/ andelshaverbeviserne for at opnå særlige vilkår indgår omkostningerne ved erhvervelsen ikke i ÅOP-beregningen.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her