Topbillede med logo

De 25 mest fordelagtige satser for det valgte produkt
- Andelsboliglån

Her kan du sammenligne de 25 pengeinstitutter, der vil være mest fordelagtige afhængigt af dine valg. Som udgangspunkt vises de 25 mest fordelagtige pengeinstitutter, men øverst i skemaet kan du med "Vælg pengeinstitutter" udvælge de pengeinstitutter, du ønsker at sammenligne. Du kan også med "Vælg postnumre" vælge kun at sammenligne pengeinstitutter i bestemte postnumre.
I stedet for at se instituttets mest fordelagtige pris kan du vælge at se en gennemsnitspris, der er et gennemsnit af instituttets laveste og højeste pris.
Under skemaet kan du læse om forudsætningerne for priserne.
 
Information Vælg pengeinstitutter Information Vælg postnumre
Information Filter: Ung:   Særstatus:

Sorter efter: Laveste gennemsnitlige ÅOP | Laveste ÅOP

Side : 1 2 3 | alle

Prisvarianter Årlig Omkostning 
i Procent (ÅOP)
Gennemsnit
2% 3,5% 5% 6,5% 8%
Handelsbanken
(PrioritetsLån - Andel)
Info  4,8%
Spar Nord Bank
(Andelsboliglån)
Info  4,8%
Vestjysk Bank
(Andelsboliglån)
  4,9%
Fynske Bank
(Andelsboliglån)
Info  4,9%
Merkur Andelskasse
(Andelsboliglån m/pant - økologisk byggeri)
Info  5,0%
Sparekassen Kronjylland
(Andelsboliglån )
Info  5,1%
Arbejdernes Landsbank
(AL-Andelsprioritetslån)
  5,1%
Nordea Danmark
(Andelsboliglån )
Info  5,2%
Merkur Andelskasse
(Andelsboliglån m/pant)
Info  5,2%
Spar Nord Bank
(Andelsbolig (friværdi))
Info  5,3%
2% 3,5% 5% 6,5% 8%
Forklaring til skemaet Bemærkninger til produktet
Med udgangspunkt i pengeinstituttets lån, tages her højeste og laveste rentesats. Herefter kan der beregnes en årlig omkostning i procent (ÅOP).

Såfremt instituttet anvender faste priser for det pågældende produkt, vil der ikke være forskel på højeste og laveste ÅOP.

Hvert institut kan optræde op til tre gange i sammenligningen, da det enkelte institut kan have varianter af det enkelte produkt. Yderligere oplysninger om det enkelte instituts produkt kan findes under 'Info'.

Gennemsnitspriserne er blot et gennemsit af højeste og laveste ÅOP.

Sammenligningen tager udgangspunkt i alle kunder, der har pågældende produkt. De anførte satser omfatter derfor også kunder, der har mere end end ét produkt i pågældende institut.
Der er forskel i de faktiske rentesatser på de andelsboliglån, som kunderne tilbydes. Renten afhænger blandt andet af, om der er stillet sikkerhed for lånet, lånets størrelse og løbetiden samt en række andre forhold – herunder låntagers økonomi og samlede engagement i pengeinstituttet. Der kan derfor være stor forskel på højeste og laveste rente på andelsboliglån.

I beregningen af ÅOP for andelsboliglån (se venstre side) tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger:

• Annuitetslån: 250.000 kr. (samlet kreditbeløb)
• Løbetid: 20 år.
• Etablering af et nyt ejerpantebrev/pantebrev på det samlede kreditbeløb plus stiftelsesomkostninger.


Bemærk: ÅOP beregnes før skat

Information
Lån op til 80% af andelsboligens samlede værdi fratrukket din andel af foreningens gæld på realkreditlignende vilkår.

Information
Renten fastsættes ud fra andelsforeningens økonomi og ud fra værdien af andelsboligbeviset. Endvidere ud fra en samlet vurdering af kunden, hvor der blandt andet tages hensyn til kreditrisiko, engagementsstørrelse,sikkerheder, låneformål og låntagers indtægts- formueforhold.

Information
Der kræves 1. prioritets pant i andelsboligen.

Information
Hovedstol 518.460/samlet kreditbeløb 500.000/30 års løbetid/annuitetslån

Sikkerhed:
Ejerpant (ANDEL) 518.460 kr.

Etableringsomk.:
Merkur - 9.000 kr.
Offentlige afgifter - 9.460 kr.

Andelstegning:
Forudsætter kunden er andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover 100.000 kr. - dog maksimalt 30.000 (kursværdi). Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af indskydergarantifonden

Information
Prisen, der er dagligt variabel, er afhængig af ejerpantebrevets placering og forretninger iøvrigt med sparekassen

Information
Rentesatsen på Andelsboliglån er individuel og fastsat efter dine forhold.

Information
Hovedstol 518.460/samlet kreditbeløb 500.000/30 års løbetid/annuitetslån

Sikkerhed:
Ejerpant (ANDEL) 518.460 kr.

Etableringsomk.:
Merkur - 9.000 kr.
Offentlige afgifter - 9.460 kr.

Andelstegning:
Forudsætter kunden er andelshaver i Merkur for et beløb svarende til 4% af det samlede udlånsengagements størrelse udover 100.000 kr. - dog maksimalt 30.000 (kursværdi). Merkurs andele er risikovillig kapital og derfor IKKE omfattet af indskydergarantifonden

Information
Renten fastsættes ud fra andelsforeningens økonomi og ud fra værdien af andelsboligbeviset. Endvidere ud fra en samlet vurdering af kunden, hvor der blandt andet tages hensyn til kreditrisiko, engagementsstørrelse,sikkerheder, låneformål og låntagers indtægts- formueforhold.

Andre produkter

Lån:
Opsparing:
Ordliste 
Hvis du støder på ord, du ikke helt forstår, kan du hente hjælp i ordlisten, som forklarer forskellige begreber og fagudtryk.
Se ordliste
Klik her for at vælge op til 25 specifikke pengeinstitutter du ønsker at sammenligne på baggrund af den valgte modelhusstand.
Vælg postnumre og få vist en sammenligning af de pengeinstitutter, der har en filial i disse postnumre.
Bemærk at internetbanker uden mulighed for kasseekspedition og/eller rådgivning ikke indgår, når der udvælges efter postnummer.
Klik her for at til- eller fravælge pris rettet mod unge og/eller garanter/aktionærer.
Ved erhvervelse af aktierne/garantbeviserne/ andelshaverbeviserne for at opnå særlige vilkår indgår omkostningerne ved erhvervelsen ikke i ÅOP-beregningen.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her