Topbillede med logo

De 25 mest fordelagtige satser for det valgte produkt
- Lønkonto med kredit

Her kan du sammenligne de 25 pengeinstitutter, der vil være mest fordelagtige afhængigt af dine valg. Som udgangspunkt vises de 25 mest fordelagtige pengeinstitutter, men øverst i skemaet kan du med "Vælg pengeinstitutter" udvælge de pengeinstitutter, du ønsker at sammenligne. Du kan også med "Vælg postnumre" vælge kun at sammenligne pengeinstitutter i bestemte postnumre.
I stedet for at se instituttets mest fordelagtige pris kan du vælge at se en gennemsnitspris, der er et gennemsnit af instituttets laveste og højeste pris.
Under skemaet kan du læse om forudsætningerne for priserne.
 
Information Vælg pengeinstitutter Information Vælg postnumre
Information Filter: Ung:   Særstatus:

Sorter efter: Laveste gennemsnitlige ÅOP | Laveste ÅOP

Side : 1 2 3 | alle

Prisvarianter Årlig Omkostning 
i Procent (ÅOP)
Gennemsnit
2% 5% 8% 11% 14%
Frørup Andelskasse
(Lønkredit II)
Info  8,6%
Djurslands Bank
(VærdiPlus konto)
Info  8,8%
Nykredit Bank
(Konto, BoligBank 365/Ung)
Info  8,9%
Merkur Andelskasse
(Ungdomskonto m/kredit)
Info  9,3%
Ringkjøbing Landbobank
(Lønkassekredit)
Info  9,4%
2% 5% 8% 11% 14%
Forklaring til skemaet Bemærkninger til produktet
Med udgangspunkt i pengeinstituttets lån, tages her højeste og laveste rentesats. Herefter kan der beregnes en årlig omkostning i procent (ÅOP).

Såfremt instituttet anvender faste priser for det pågældende produkt, vil der ikke være forskel på højeste og laveste ÅOP.

Hvert institut kan optræde op til tre gange i sammenligningen, da det enkelte institut kan have varianter af det enkelte produkt. Yderligere oplysninger om det enkelte instituts produkt kan findes under 'Info'.

Gennemsnitspriserne er blot et gennemsit af højeste og laveste ÅOP.

Sammenligningen tager udgangspunkt i alle kunder, der har pågældende produkt. De anførte satser omfatter derfor også kunder, der har mere end end ét produkt i pågældende institut.
Der er forskel i de faktiske rentesatser på de lønkonti med kredit (eller kassekreditter), som kunderne tilbydes. Renten afhænger blandt andet af lånets størrelse og lånets løbetid samt en række andre forhold – herunder låntagers økonomi og samlede engagement i pengeinstituttet. Der kan derfor være stor forskel på højeste og laveste rente på en lønkonto med kredit. 

I beregningen af ÅOP for lønkonti med kredit (se venstre side) tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger:

• Stående lån: 50.000 kr.
• Løbetid: 5 år.
• Ingen sikkerhedsstillelse.

Bemærk: ÅOP beregnes før skat

Information
Rentesatsen afhænger af øvrig forretningsomfang. I henhold til vores vedtægter skal alle udlånskunder have et andelsbevis til kr. 200,-.

Information
VærdiPlus kundepakke: bl.a eje mindst 50 stk. af bankens aktier.

Information
For BoligBank 365 kunder eller kunder i alderen 18-35 år.

Information
Kunder mellem 18 og 29 år (begge inkl.). Kreditten ophører, når kunden fylder 29 år.
Kreditten kan maksimalt udgøre 30.000 kr. (samlet kreditbeløb)

Etableringsomk.:
Merkur - 600 kr.

Information
Sats afhænger af evt. sikkerhedsstillelse.

Andre produkter

Lån:
Opsparing:
Ordliste 
Hvis du støder på ord, du ikke helt forstår, kan du hente hjælp i ordlisten, som forklarer forskellige begreber og fagudtryk.
Se ordliste
Klik her for at vælge op til 25 specifikke pengeinstitutter du ønsker at sammenligne på baggrund af den valgte modelhusstand.
Vælg postnumre og få vist en sammenligning af de pengeinstitutter, der har en filial i disse postnumre.
Bemærk at internetbanker uden mulighed for kasseekspedition og/eller rådgivning ikke indgår, når der udvælges efter postnummer.
Klik her for at til- eller fravælge pris rettet mod unge og/eller garanter/aktionærer.
Ved erhvervelse af aktierne/garantbeviserne/ andelshaverbeviserne for at opnå særlige vilkår indgår omkostningerne ved erhvervelsen ikke i ÅOP-beregningen.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her