Topbillede med logo

De 25 mest fordelagtige satser for det valgte produkt
- Prioritetslån (ejerbolig)

Her kan du sammenligne de 25 pengeinstitutter, der vil være mest fordelagtige afhængigt af dine valg. Som udgangspunkt vises de 25 mest fordelagtige pengeinstitutter, men øverst i skemaet kan du med "Vælg pengeinstitutter" udvælge de pengeinstitutter, du ønsker at sammenligne. Du kan også med "Vælg postnumre" vælge kun at sammenligne pengeinstitutter i bestemte postnumre.
I stedet for at se instituttets mest fordelagtige pris kan du vælge at se en gennemsnitspris, der er et gennemsnit af instituttets laveste og højeste pris.
Under skemaet kan du læse om forudsætningerne for priserne.
 
Information Vælg pengeinstitutter Information Vælg postnumre
Information Filter: Ung:   Særstatus:

Sorter efter: Laveste gennemsnitlige ÅOP | Laveste ÅOP

Side : 1 2 3 | alle

Prisvarianter Årlig Omkostning 
i Procent (ÅOP)
Gennemsnit
0% 2% 4% 6% 8%
Fynske Bank
(Prioritetslån)
Info  3,1%
Handelsbanken
(PrioritetsLån)
Info  3,4%
Frørup Andelskasse
(Frørup Prioritet)
Info  3,4%
Ringkjøbing Landbobank
(RL - Prioritetslån)
Info  3,4%
Sydbank
(Sydbank Prioritet)
Info  3,6%
BankNordik
(NordikPrioritet 0-80%)
Info  3,6%
Skjern Bank
(Skjern Bank Prioritet)
  3,6%
Vestjysk Bank
(TK prioritetslån)
  3,6%
Spar Nord Bank
(Boliglån (friværdi))
Info  3,7%
BankNordik
(NordikPrioritet 0-80%)
Info  3,8%
0% 2% 4% 6% 8%
Forklaring til skemaet Bemærkninger til produktet
Med udgangspunkt i pengeinstituttets lån, tages her højeste og laveste rentesats. Herefter kan der beregnes en årlig omkostning i procent (ÅOP).

Såfremt instituttet anvender faste priser for det pågældende produkt, vil der ikke være forskel på højeste og laveste ÅOP.

Hvert institut kan optræde op til tre gange i sammenligningen, da det enkelte institut kan have varianter af det enkelte produkt. Yderligere oplysninger om det enkelte instituts produkt kan findes under 'Info'.

Gennemsnitspriserne er blot et gennemsit af højeste og laveste ÅOP.

Sammenligningen tager udgangspunkt i alle kunder, der har pågældende produkt. De anførte satser omfatter derfor også kunder, der har mere end end ét produkt i pågældende institut.
Der er forskel i de faktiske rentesatser på de prioritetslån, som kunderne tilbydes. Renten afhænger blandt andet af lånets størrelse og løbetiden samt en række andre forhold – herunder låntagers økonomi og samlede engagement i pengeinstituttet. Der kan derfor være stor forskel på højeste og laveste rente på prioritetslån.

I beregningen af ÅOP for prioritetslån (se venstre side) tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger:

• Samlet kreditbeløb: 250.000 kr.
• Løbetid: 20 år.
• Etablering af et nyt ejerpantebrev/pantebrev på det samlede kreditbeløb plus stiftelsesomkostninger.


Bemærk: ÅOP beregnes før skat

Information
Belåning skal ligge indenfor 80 % af ejendommens værdi ved helårsbolig; og 75 % af ejendommens værdi ved fritidshuse. Renten fastsættes ud fra individuel kreditvurdering af kunden - herunder specielt formueforhold og lånets placering i ejendommen. Der kræves 1. prioritetspant i ejendommen.

Information
Mellem 0-80% af værdien på ejerbolig.

Information
Skal have 1. prioritets pant indenfor 40% af ejendommens værdi(gælder ikke andelsboliger). I henhold til vores vedtægter skal alle udlånskunder have et andelsbevis til kr. 200,-.

Information
Sikkerheder er tinglysning af pantsætningsforbud eller tinglysning af pant efter en konkret kreditvurdering.Banken foretager en konkret vurdering af ejendommen til brug ved låneudmåling. Gebyr, stiftelsesprovision og honorar efter bankens gældende satser og forretningsbetingelser.

Information
Rentesatsen afhænger af pantets placering i ejendommen. Der ydes lån op til 80% af ejendommens værdi. Der kan ikke tilknyttes indlånskonto eller afdragsfrihed til lånet. Lån på minimum 300.000 kr.

Information
Gælder for Nordik360Premium kunder

Information
Stjernekunder og StjernePLUS-kunder med et forretningsomfang over 250.000 kr. tilbydes en Friværdikonto til 3,20%, når kontoen sikres ved ejerpantebrev på minimum samme størrelse som kredittens maksimum, og er lyst som 1. prioritets pant.

Information
Gælder for Nordik360+ kunder

Andre produkter

Lån:
Opsparing:
Ordliste 
Hvis du støder på ord, du ikke helt forstår, kan du hente hjælp i ordlisten, som forklarer forskellige begreber og fagudtryk.
Se ordliste
Klik her for at vælge op til 25 specifikke pengeinstitutter du ønsker at sammenligne på baggrund af den valgte modelhusstand.
Vælg postnumre og få vist en sammenligning af de pengeinstitutter, der har en filial i disse postnumre.
Bemærk at internetbanker uden mulighed for kasseekspedition og/eller rådgivning ikke indgår, når der udvælges efter postnummer.
Klik her for at til- eller fravælge pris rettet mod unge og/eller garanter/aktionærer.
Ved erhvervelse af aktierne/garantbeviserne/ andelshaverbeviserne for at opnå særlige vilkår indgår omkostningerne ved erhvervelsen ikke i ÅOP-beregningen.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her